Hoe zit dat
nu met
MIJN WAGEN?

Als mijn wagen meer verbruikt dan opgegeven, vervuilt hij dan ook meer?

Als je brandstofverbruik stijgt, stijgt ook de uitstoot van CO2, maar de uitstoot van schadelijke stoffen is bij wet begrensd.

Als je brandstofverbruik hoger ligt dan wat de constructeur opgeeft, ligt ook de CO2-uitstoot hoger dan de opgegeven waarde. Beide zijn immers onlosmakelijk verbonden. Maar CO2 is geen vervuilende stof. Het is niet slecht voor de gezondheid, niet giftig en is zelfs levensnoodzakelijk voor planten. C02 is echter wel een broeikasgas en daarom moeten we de productie ervan zo veel mogelijk beperken. Vandaar dat zuinige auto’s en zuinig rijden belangrijk zijn.

Andere vragen over mijn wagen