Hoe zit dat
nu met
FISCALITEIT?

Heb ik als werknemer recht op een mobiliteitsbudget of -vergoeding?

Het mobiliteitsbudget geldt voor werknemers die al minstens 12 maanden recht hebben op een bedrijfswagen.

Het mobiliteitsbudget is er voor werknemers uit de privésector die van hun werkgever een bedrijfswagen met toegestaan privégebruik ter beschikking krijgen, of die daarvoor in aanmerking komen door hun functie(categorie) of het geldende bedrijfswagenbeleid. Dit beleid rond bedrijfswagens moet wel al minstens 3 jaar van kracht zijn bij de werkgever, tenzij het bedrijf nog niet zo lang bestaat. Als werknemer moet je minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen.
Bij een aanwerving of promotie vervalt deze voorwaarde en kan je onmiddellijk van het mobiliteitsbudget genieten.

Andere vragen over fiscaliteit