Hoe zit dat
nu met
FISCALITEIT?

Hoe interessant is een bedrijfswagen voor een werkgever, bedrijfsleider of zelfstandige?

Als je de werkelijke kost vergelijkt met het nettovoordeel, is een bedrijfswagen doorgaans interessanter dan een loonsverhoging.

In vergelijking met de bruto-nettoverhouding van klassiek loon is een bedrijfswagen doorgaans zeer interessant. Als we de sociale lasten en bedrijfsvoorheffing erbij tellen, kost een netto loonsopslag je als werkgever bijna het drievoud.
Natuurlijk kost een bedrijfswagen je ook iets: niet alle kosten zijn volledig aftrekbaar (dit hangt af van de CO2-uitstoot), de btw is sowieso slechts beperkt aftrekbaar en je moet een solidariteitsbijdrage (RSZ) betalen. Daarnaast betaalt je werknemer (of jijzelf als je zelfstandige bent) ook een beperkte belasting op het privévoordeel (VAA of Voordeel van Alle Aard). Maar toch weegt dit alles doorgaans helemaal niet op tegen de voordelen.

Andere vragen over fiscaliteit