Hoe zit dat
nu met
MOBILITEIT?

Hoeveel voertuigen zijn er in ons land?

Meer dan één auto per twee Belgen.

In ons land staan in totaal 7,7 miljoen voertuigen geregistreerd. Dat zijn 5,8 miljoen personenwagens, 770.000 bestelwagens, 650.000 bromfietsen en motorfietsen en 150.000 vrachtwagens. Het saldo komt voor rekening van autobussen en -cars, kampeervoertuigen, landbouwtractoren en zo meer.
Met 5,8 miljoen personenwagens zou je dus kunnen stellen dat er meer dan één auto rijdt per twee Belgen. Is dat veel? Ongetwijfeld! Maar deze verhouding tussen inwoners en auto’s ligt nog onder het Europese gemiddelde en is ook lager dan in landen met voorbeeldsystemen op het vlak van openbaar vervoer, zoals Zwitserland of Japan.

Andere vragen over mobiliteit