Hoe zit dat
nu met
MOBILITEIT?

In welke mate geloven we in combimobiliteit?

Amper 18% van de Belgen gelooft dat combimobiliteit het mobiliteitsprobleem zou verminderen.

Verschillende vervoersmiddelen combineren binnen een traject is volgens veel experts een van de oplossingen om het mobiliteitsprobleem te verminderen. Toch gelooft bijna de helft (45%) van de Belgen niet dat die zogenaamde combimobiliteit de files zal oplossen: slechts een op de zes (18%) vindt van wel. Jongeren geloven wel opvallend meer dan ouderen dat combimobiliteit de files kan oplossen: bijna de helft van de jonge mensen tussen de 18 en de 30 jaar gelooft erin. Bij wie ouder dan dertig is, daalt dat cijfer naar 34 procent.
Nadenken over de manier waarop je je verplaatst wordt wel door meer Belgen als een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in ons land beschouwd: meer dan een op de drie Belgen (37%) gelooft hierin. Bijna een kwart (24%) denkt niet dat dit een oplossing zal vormen en de rest heeft hier geen mening over.

Andere vragen over mobiliteit