Hoe zit dat
nu met
MOBILITEIT?

Is de auto nog altijd de ‘koning’ op mobiliteitsvlak?

Jazeker: meer dan 80% van de afgelegde afstand gebeurt met de auto.

In de Europese Unie wordt 83,1% van de totaal afgelegde afstand binnen het personenvervoer afgelegd met personenwagens. De auto geniet dus nog altijd de voorkeur, ver voor alle andere vervoersmiddelen. Bussen (9,2%) en treinen (7,7%) vertegenwoordigen elk minder dan 10% van de vervoersstroom.
Voor België zijn die cijfers lichtjes anders: 80,8% van de afgelegde afstand doen we met de auto. De Belg gebruikt dus iets minder de auto en iets meer dan gemiddeld de trein, al is de auto nog altijd zeer dominant binnen onze mobiliteit. Van deur tot deur, altijd beschikbaar en heel vaak ook veruit het snelst… De troeven van eigen vervoer wegen sterk door.

Andere vragen over mobiliteit