Hoe zit dat
nu met het
MILIEU?

Is de lucht nu beter of slechter dan vroeger?

De luchtkwaliteit kan beter, maar de lucht is nu veel zuiverder dan 30 jaar geleden.

Dat fijn stof en stikstofoxides slecht zijn voor de gezondheid, lijdt geen twijfel. Daarover wordt de laatste tijd vaak en uitgebreid bericht in de media. Dat kan de indruk geven dat het probleem alsmaar erger wordt, maar dat is niet zo. Integendeel: gemiddeld is de lucht in België (en in Europa) nu een stuk zuiverder dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Dat komt onder andere door de betere en schonere automotoren, maar ook doordat er nauwelijks nog steenkool wordt gebruikt voor verwarming en ook de industrie strengere normen opgelegd kreeg.
Gemiddeld haalt ons land vlot de Europese grenswaarden voor luchtvervuiling, en zelfs de veel strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden gemiddeld genomen bereikt. Al zijn er natuurlijk nog altijd plaatsen en momenten waarop de lucht niet aan deze normen voldoet.

Andere vragen over het milieu