Hoe zit dat
nu met
MOBILITEIT?

Rijden we meer of minder met de auto dan vroeger?

Jaarlijks rijden we ongeveer 15.000 km met de auto, en dat is al 20 jaar ongeveer constant.

Het aantal kilometers dat jaarlijks wordt afgelegd bedraagt ongeveer 15.000 kilometer per auto. Dat aantal blijkt bovendien verrassend constant: al 20 jaar lang schommelt het jaarlijks aantal afgelegde kilometers tussen 14.500 en 15.500.
De afgelegde afstand kunnen we niet alleen per auto uitdrukken, maar ook per inwoner. Volgens de recentst beschikbare cijfers legt de Vlaming jaarlijks 7.721 kilometer af als chauffeur van een auto.
In 2016 legden alle Belgen samen in totaal 84,3 miljard autokilometers af, 0,4% meer dan het jaar voordien. Dat het totale aantal autokilometers wel stelselmatig blijft toenemen, komt doordat onze bevolking verder aangroeit en het Belgische wagenpark ook steeds meer voertuigen telt.

Andere vragen over mobiliteit