Hoe zit dat
nu met
MOBILITEIT?

Zijn de firmawagens de oorzaak van het drukker wordende verkeer en van de files?

Bedrijfswagens dragen inderdaad bij tot de spits.

Van de 5,8 miljoen auto’s in België staan er 1,2 miljoen ingeschreven op naam van een bedrijf. Van die bedrijfsauto’s zijn er volgens het Brussels Studies Institute 635.000 die ook gebruikt mogen worden voor privéverplaatsingen. De werkgever en werknemer betalen hiervoor een bijdrage. Sinds enkele jaren wordt voor deze categorie van auto’s ook de term ‘salariswagen’ gebruikt, al doet deze benaming oneer aan alle werknemers voor wie de bedrijfswagen een echt werkinstrument is.
Salariswagens maken dus 11% van het totale wagenpark uit. Aangezien ze deel uitmaken van de de woon-werkmobiliteit, spelen zij dus inderdaad een rol in de ochtend- en avondspits.

Andere vragen over mobiliteit